Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forhør DJA før du bestiller en rejse…
En række danske jagtrejsearrangører er ikke medlem af Rejsegarantifonden….
Alle vores medlemmer er registreret i Rejsegarantifonden…
Du kan trygt rejse med et DJA medlem…
DJA er din sikkerhed for, at din rejseudbyder er medlem af Rejsegarantifonden…
Vi arbejder for at gøre din jagtrejse til en god og sikker oplevelse…
DJA er en brancheforening bestående af registrerede jagtrejseudbydere i Danmark….

Nyt medlem i DJA

Vi har fornøjelsen at byde B & H Jagtrejser velkommen i DJA. 

Læs mere om B & H Jagtrejser her: www.boghjagtrejser.dk

Nyt medlem i DJA

Vi har fornøjelsen at byde Selected Hunting Tours velkommen i DJA. 

Læse mere om Selected Hunting Tours på www.selectedhunting.dk

 

Erhvervsudvalgsmøde vedr. L 181 lovforslag

Mandag og tirsdag har der været møde i Erhvervsudvalget, hvor der blev talt om muligheder for at hjælpe rejsebureaubranchen bedre.

Begge møder blev vist live på www.ft.dk

Se møderne her:

Erhvervsudvalget - Åbent ekspertmøde vedr. L 181 (rejsegarantifonden)
Åbent samråd i Erhvervsudvalget vedr. L 181 (hastelovforslag)


Der var generel forståelse for behovet for at lovforslaget skulle ændres eller tilrettes for, at det vil få den ønskede effekt for branchen.

Det blev derfor besluttet, at justere tidsplanen for udvalgets behandling af lovforslaget for at sikre, at man ikke (som sidst) haster endnu et lovforslag igennem, der ikke har den tilsigtede virkning med at holde hånden over rejsebureaubranchen.

Lovforslaget forventes at skulle 2. og 3. behandles i Folketinget torsdag den 14. maj med frist for ændringsforslag på mandag 11. maj kl. 14.00.

Branchen repræsenteres primært af DRF og RID, som udgør størstedelen af rejsebranchen i Danmark.                         

Fælles for langt størstedelen af rejsebranchen er ønsket om at gøre statslånet individuelt. Vi håber, at det vil lykkes på de kommende møder.

 

Covid-19 redningspakke

Torsdag den 26. marts vedtog folketinget en redningspakke til rejsebranchen.

Rejsegarantifonden har fået tilført 1,5 milliard, som skal hjælpe rejsebureauerne med at tilbagebetale kunderne deres indbetalte beløb.
Det gælder i første omgang rejser til og med 13. april 2020.

Rejsegarantifonden arbejder lige nu på, hvordan det skal virke i praksis. 

Lukket for indrejse fra Europa (opdateres løbende)

Liste over jagtlande, der har lukket for indrejse fra Europa:

- USA (pr. 14/3 og 30 dage frem)

- Argentina (pr. 12/3 og 30 dage frem)

Dette giver kunderne muligheden for at annullere gebyrfrit, hvis deres rejse ligger i den berørte periode.

Hold selv øje på UMs hjemmeside https://um.dk/da/

 

Coronavirus

Gårdsdagens pressemøde med statsminister Mette Frederiksen har vendt alt på hovedet i dag.
Danmark vågnede op til en dag med aflyste arrangementer, lukkede skoler, hjemsendt personale mm.

I DJA opfordrer vi til, at vi alle følger regeringens anbefalinger.

1) Aflys derfor alle arrangementer/foredrag
2) Lav hjemmearbejdspladser for personalet, hvor det er muligt
3) Deltag ikke i konferencer eller seminarer
4) Hold eventuelle møder remote
5) Luk kontoret for besøgende

Coronavirussen er omfattet af pakkerejseloven på lige fod med andre naturkatastrofer, epidemier mm. Pakkerejseloven sikrer, at forbrugeren ikke lider tab, hvis den købte pakkerejse må aflyses i tilfælde af, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til det aktuelle land.

Det betyder, at har I solgt en pakkerejse til et land, hvortil rejsen ikke længere kan gennemføres, så er forbrugeren berettiget til at få refunderet hele rejsens pris eller det indbetalte beløb. Kunden vil dog ikke have muligheden for at få refunderet eventuelle egne omkostninger så som togbilletter, indkøb af medicin, mistede feriedage mm.
Kan rejsen gennemføres med enkelte afvigelser, som ikke betegnes som væsentlige afvigelser, så vil der blive aftalt en kompensation for den del af pakkerejsen, som eventuelt er berørt.

Når man taler om at fraråde i forbindelse med en virus som Corona, er der tale om forsigtighedsprincippet, da tingene kan ændre sig meget hurtigt, ofte dag for dag. En evt. aflysning vil derfor også normalt ske relativt tæt på afrejsedatoen.
Som udgangspunkt kan vi som rejsearrangør ikke fralægge os vores ansvar jf. Pakkerejseloven, og vores kunder har krav på fuld tilbagebetaling i tilfælde af annulleringer, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til aktuelle lande. Vi er bekendt med, at der arbejdes på et udspil til regeringen vedr. en hjælpepakke til rejsebranchen. Vi kan kun krydse fingre for, at det giver pote.

Dernæst kan vi håbe på forståelse hos vores leverandører ude på destinationerne og at vores EU-ansvarsforsikring (minus selvrisiko) dækker resten. Vi håber, at I alle har tegnet denne EU-ansvarsforsikring.

For at minimere tab, vil vi opfordre jer til at overveje enhver betaling til udlandet for bookede jagter. Vi er sikre på, at vores leverandører forstår den alvorlige situation og dermed kan tilbyde specielle betalingsbetingelser i denne svære tid.

Med håbet om, at vi alle vil overleve denne katastrofale situation
Med venlig hilsen fra
DJA`s bestyrelse