Jagtetiske regler for medlemmer af DJA

 1. Som medlemmer af DJA forpligter du dit jagtrejsebureau til alene at udbyde jagt der overholder lovgivningen i det land, hvor jagten gennemføres.
 2. DJA’s medlemmer skal vise hensyn og respekt overfor andre naturbrugere, i det land hvor jagten finder sted. 
 3. DJA’s medlemmer skal alene udbyde jagt på revirer, hvor vildtet har mulighed for at udnytte og følge de naturlige instinkter og udvise normal adfærd. Vildtet skal kunne undvige og flygte fra jægeren, hvis jagten foregår i afgrænsede revirer. Desuden skal reviret give mulighed for optagelse af vand og føde. 
 4. DJA tager på det skarpeste afstand fra afskydning af kunstigt skabte trofæer, samt for jagt på vildt under bedøvelse, kastration og lign. uetiske jagtformer.
 5. DJA’s medlemmer skal kunne vejlede jagtgæster om våben og valg af et kaliber med en beskaffenhed der sikrer, at DJA’s jagtgæster er i stand til at dræbe vildtet hurtigt og effektivt.
 6. DJA’s jagtgæster skal undlade jagt på hundyr, som har afkom, der stadigvæk er afhængigt af moderdyret. 
 7. DJA’s medlemmer skal udvise god opførsel overfor revirejere og koncessionshavere, men samtidig forpligte sig til, hvor der er tvivl, at foreholde samarbejdspartnere verden over om dette etiske regelsæt.
 8. DJA’s medlemmer bør planlægge jagtrejser under hensynstagen til jagtgæstens fysisk formåen og jagtlige erfaringsgrundlag. Dette for at sikre, at der ikke opstår ansvarsrisiko for andre deltagere på jagten i forhold til jagtgæsten.
 9. DJA’s medlemmer skal sikre sig, at ingen jagtgæster sendes på jagt uden at være grundig vejledt omkring forsikringsforhold på rejsen.
 10. DJA’s etiske regler anerkender dog at afskydning, bestandsregulering, fældefangst og skadedyrsbekæmpelse kan være en nødvendig del af naturforvaltningen, under forudsætning af at den gennemføres humant, men at denne kun i visse tilfælde kan betragtes som egentlig sportsjagt.
 11. For jagt i Skandinavien henviser DJA til de etiske regler, der er udarbejdet af Naturstyrelsen, Vildtforvaltningsrådet og Danmarks Jægerforbund.
 12. Måtte et medlem af DJA af en kunde blive indanket / prøvet i rejseankenævnet under Rejsegarantifonden, forpligter medlemmet sig til at følge rejseankenævnets afgørelse i tvisten.
 13. Måtte et medlem af DJA tilsidesætte det etiske regelsæt, kan dette medføre –
  efter vurdering af den til enhver tid siddende bestyrelse i DJA – at medlemmet øjeblikkelig ekskluderes af foreningen.