Om foreningen

Stiftelse af brancheorganisation for Danske Jagtrejsearrangører / DJA.

Brancheorganisationen Danske Jagtrejsearrangører (DJA) er stiftet på en generalforsamling på Kattrup Skovgård i Hovedgård fredag den 4. Juni 2010.

Set i lyset af tidligere års turbulens i jagtrejsebranchen så en række jagtrejsebureauer et behov for at danne en forening i den danske jagtrejsebranche.

Danske jagtrejseudbydere har i gennem længere tid savnet et organ, som fællesnævner for branchen. I visse tilfælde kan det være uhyre praktisk at alle udbydere taler med samme tunge, så der ikke opstår misforståelser i branchen.

Grundidéen bygger på en åben dialog mellem de danske udbydere af jagtrejser, samt at danne et forum, hvor der skabes nogle fælles målsætninger for det frie marked i branchen. Dette i særdeleshed med henblik på, at de danske jægere kan få tillid til, at alle jagtrejseudbydere tager opgaven om at forvalte deres ønsker og drømme alvorligt og at bureauerne har formalierne i orden. Kort sagt ønsker DJA at give den danske jagtrejse-forbruger en solid beskyttelse

DJA vil arbejde for, at alle jagtrejseudbydere i Danmark som udbyder pakkerejser skal være medlem af Rejsegarantifonden. Det er således en betingelse for et medlemskab af DJA, at jagtrejseudbyderne er medlem af Rejsegarantifonden og på den måde udviser og dokumentere en vis økonomisk soliditet og sikkerhed for kunden.

OBS: Som jagtrejsende har man ingen klagemulighed til Pakkerejse Ankenævnet hvis man har rejst med en udbyder som ikke er medlem af Rejsegarantifonden. I så fald er man henvist til civilretslig behandling af klagen. 

Det kan være vigtigt for DJA’s medlemmer at kunne spørge sin brancheorganisation til råds og evt. indhente juridisk bistand i konkrete situationer. DJA har juridisk bistand tilknyttet organisationen. 

DJA ønsker at gøre fælles figur i forhold til medier og interesseorganisationer. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at DJA er 100 % upolitisk og ikke har nogen bindinger til andre interesseorganisationer.

DJA vil på sigt søge at få indvalgt bestyrelsesmedlemmer i de eksisterende interesseorganisationer og ad den vej søge indflydelse for medlemmerne. DJA er optaget på høringslisten vedr. lovforslag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

DJA kan også gå ind som forhandlingspartner overfor f.eks. forsikringsmæssige forhold, jagtmagasiner, jagtrejsemesser, danske lufthavne osv.

DJA’s medlemmer har ret til at markedsføre sig med organisationens logo og dermed dokumentere at pågældende bureau er medlem af Rejsegarantifonden.

Man kan som jagtrejsearrangør melde sig ind i brancheorganisationen DJA ved henvendelse til sekretariatet.

Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen i DJA

Kasper T. Anderen
Formand