Erhvervsudvalgsmøde vedr. L 181 lovforslag

Mandag og tirsdag har der været møde i Erhvervsudvalget, hvor der blev talt om muligheder for at hjælpe rejsebureaubranchen bedre.

Begge møder blev vist live på www.ft.dk

Se møderne her:

Der var generel forståelse for behovet for at lovforslaget skulle ændres eller tilrettes for, at det vil få den ønskede effekt for branchen.

Det blev derfor besluttet, at justere tidsplanen for udvalgets behandling af lovforslaget for at sikre, at man ikke (som sidst) haster endnu et lovforslag igennem, der ikke har den tilsigtede virkning med at holde hånden over rejsebureaubranchen.

Lovforslaget forventes at skulle 2. og 3. behandles i Folketinget torsdag den 14. maj med frist for ændringsforslag på mandag 11. maj kl. 14.00.

Branchen repræsenteres primært af DRF og RID, som udgør størstedelen af rejsebranchen i Danmark.

Fælles for langt størstedelen af rejsebranchen er ønsket om at gøre statslånet individuelt. Vi håber, at det vil lykkes på de kommende møder.