Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 13.00 hos Global Trophy Logistics, Industriområdet 23, 8732 Hovedgård

Endelig dagsorden ved generalforsamlingen den 9. marts 2023 
1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Henning Olsen
2. Forpersonens beretning om DJA’s virksomhed i det forløbne regnskabsår. 
3. Kassererens fremlæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne regnskabsår til godkendelse – v/ Henning Olsen
4. Kassererens fremlæggelse af budgettet for det følgende regnskabsår samt forslag til kontingent. v/ Henning Olsen 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. § 6 På valg er valg er: Aksel Spangsbjerg (Nika) – Henrik Mortensen (Game- keeper / Buhls), der indtrådte som suppleant for Jan Mortensen fra Lux jagtrejser er på valg – de modtager begge genvalg.
6. Valg af forperson og næstforperson – Næstforperson Tina Jeppesen er på valg (Diana) – Tina modtager genvalg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Disse udpeges og vælges på generalforsamlingen.
8. Bestyrelsens indstilling til eventuelt valg af medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer. 9. Valg af revisor(er).
10.Uddeling af DJA’s ærespris.
11. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen – ingen forslag er fremsendt
12. Eventuelt. 

1. Orientering ved DJA´s for person om forholdene ved afrejse fra Esbjerg lufthavn med jagtvåben på en søndag.
2. Orientering ved DJA´s forperson om den aktuelle forsikringssituation for jagtrejsende i og udenfor Europa.
3. Status vedr. Brahetrolleborg v/Henning Olsen
4. Odense Messen ved Tina Jeppesen

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen, som skulle være os i hænde iht til nedenstående: Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes til formanden senest pr. 1. marts 2024 og medtages sammen med udsendelse af den endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling – send til kan@jellingrejser.dk 

Program for dagen:

1. kl. 13.00 Ankomst til Global Trophy Logistics – velkomst ved Kasper og Jesper Kyhn

2. kl. 13.15 Rundvisning i huset hos Carl og Jesper – herunder redegørelse for hvordan praksis er omkring trofæforsendelser gennem Global Trophy Logistics

3. kl. 14.00 Generalforsamling i DJA.

4. kl. 14.45 Der servers smørrebrød øl og vand øl/vand, kaffe, te og lidt sødt.

Vi håber på en god eftermiddag i Hovedgård
På DJA`S bestyrelsens vegne Kasper T. Andersen Forperso21