Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forhør DJA før du bestiller en rejse…
En række danske jagtrejsearrangører er ikke medlem af Rejsegarantifonden….
Alle vores medlemmer er registreret i Rejsegarantifonden…
Du kan trygt rejse med et DJA medlem…
DJA er din sikkerhed for, at din rejseudbyder er medlem af Rejsegarantifonden…
Vi arbejder for at gøre din jagtrejse til en god og sikker oplevelse…
DJA er en brancheforening bestående af registrerede jagtrejseudbydere i Danmark….

Forbrugerombudsmanden

DJA er nu optaget som hørings berettiget hos Forbrugerombudsmanden

Nyt medlem i DJA

Vi kan nu byde velkommen til endnu et nyt medlem i DJA - Globus Jagtrejser i 6800 Varde - er pr. 1. oktober blevet medlem af foreningen.

Bestyrelsesmøde 28. september 2015

Mødet afholdt hos Field and Forest kl. 17. Formanden redegjorde for tilbud fra arrangørerne omkring DJA's profilering på Jagt og Outdoor messen i Odense i april 2016. Vedtaget at formanden fremsætter yderligere ønsker til kommende møde i messekomiteen. Ligeledes orientering om en anden større messe som er på trapperne til afholdelse i 2016. Gennemgang af tre aktuelle aktører som skal indbringes for Rejsegarantifonden. Vedtaget at vi opretter en DJA Facebook profil. Globus Jagtrejser optaget som nyt medlem. Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. janaur 2016 kl. 17 hos Matswani Safaris.

Løvejagt - dåseløver - Sydafrika - VIGTIG WARNING...

Bestyrelsen henleder alle medlemmer på de vedtagne jagtetiske regler i vores forening og i forlængelse af den herskende debat i medierne omkring jagt på opdrættede/udsatte løver i Sydafrika, tager DJA hermed officielt afstand fra denne jagtform. Lad det være klart, at jagt på fritlevende løver i Sydafrika ikke er lovlig. Lad det ligeledes være klart, at med den gældende lovgivning i Sydafrika, er jagt på udsatte løver IKKE ulovlig, men rent etisk er den ikke i orden. Vi kan kun henstille til, at alle øvrige jagtrejseudbydere, som agerer direkte eller indirekte det danske marked, støtter op og standser salg af løvejagt til Sydafrika.

Bestyrelsesmøde 11. august 2015

Mødet afholdt hos Nika Jagtrejser kl. 17. DJA formanden er indbudt til at deltage i messekomiteen som planlægger Jagtmessen i Odense i april 2016.
Derudover blev en række tiltag diskuteret omkring problemerne med det stigende antal aktører som ikke løser medlemskab i Rejsegarantifonden.
DJA er dybt bekymrede for denne manglende forbrugersikkerhed som knytter sig til disse aktører men Rejsegarantifonden ønsker åbenbart ikke at ændre holdning. Generalforsamling er kalendersat til 11. marts 2016. Foreningen vil forsøge at lave en fælles bustur til Jagd und Hund messen i Dortmund i februar 2016 – nærmere følger. Referat udsendt til medlemmerne.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 28. september 2015 hos Field & Forest i Sæby. 

Trofætransport embargo udvides – nu både fly og skibe

Det startede med at flere flyselskaber lukkede ned for trofætransporten. Dermed var flere speditører overladt til brug af skibstransport. Nu ser det ud til at denne rent politiske embargo også kaster sine mørke skyer over på skibstransporten. MSC som er et af verdens største rederier har ny indført worldwide embargo UANSET hvilke typer jagttrofæer. Det kan ikke udelukkes at sprede sig med katastrofale konsekvenser til følge for jagtturismen over hele verden. Afledt kan vi frygte at fragtrater vil skyde i vejret inden så længe. Vi følger udviklingen tæt og holder jer orienteret.