Main menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Medlemsmøde den 11. oktober 2010

Referat af melemsmøde i DJA mandag den 11. oktober 2010 på DJA´s Sekretariat i Hovedgård

Fremmødte:
Axel Spangsberg, Nika Jagtrejser - Bjarne Bitsch, Bitsch Jagtrejser - Jan Christiansen, Holmelund Jagtrejser - Henrik Mortensen, Gamekeeper Hunting Tours – Lotte og Brian Vels, LB Jagtrejser – Henning Olsen, Buhls Jagtrejser - Kasper T. Andersen, Jelling Jagtrejser – Claus Lykke Jensen, Partner Revision A/S, Jan Møller Gouda Rejseforsikring A/S

Afbud fra:
Korsholm Jagtrejser, B & H Jagtrejser

Ikke fremmødte:
Aurora Jagtrejser

Referat:
Kl. 17.00 bød foreningen formand Kasper Andersen velkommen – herunder gav han en kort introduktion til begrundelsen for foreningens opståen.

Herefter introduceredes Statsautoriseret revisor Claus Lykke Jensen, Partner Revision i Brande. Claus Lykke Jensen fortalte i korte og præcise vendinger om ”ny moms”, som pålægges rejsebureauer i Danmark fra 1. januar 2011. Alle medlemmer får sammen med dette referat tilsendt en forkortet redegørelse af moms-problematikken.
Et udbytterigt indlæg, som affødte gode og fornuftige diskussioner om fortolkningen af lovgivningen.
Mange tak til Claus Lykke Jensen.

Formanden redegjorde efterfølgende for foreningens igangværende arbejder:

1. En dialog med Gouda Rejseforsikring om jagtansvar i forbindelse med jagt udenfor Europa.

2. En dialog med Rejsegarantifonden omkring de udbydere af jagtrejser / pakkerejser, som udøver deres virksomhed i Danmark uden at være lovformeligt medlem af Rejsegarantifonden, besidde dansk CVRnr.
Det var medlemmernes klare holdning at disse udbydere burde følges til dørs af rejsegarantifonden så konkurrencen jagtrejsebureauerne imellem udkæmpes på lige vilkår, hvorfor forening fortsat vil arbejde for at få alle jagtrejseudbydere bliver lovliggjorte og indlemmet foreningen. Man var endvidere enige om, at indførelsen af momsen gav de ”illegale bureauer” endnu en fordel ved fortsætte deres virksomhed – formanden fik medlemmernes opbakning til afholdelse af et møde med rejsegarantifonden om emnet.

3. Formanden redegjorde kort for foreningens foreløbige økonomi.

4. Formanden forhørte sig i forhold til medlemmernes forventninger til foreningens virke. Det blev præciseret at foreningen alene skulle fortsætte som en brancheorganisation, som alene og seriøst skulle arbejde for forbedringer for branchen. Foreningen skulle på ingen tage sig af ting som eksisterende andre organisationer i forvejen arbejder med, men alene holde sig til hvad vores vedtægter foreskriver for vores arbejdsområde.

5. Der var enighed om at tage vedtægterne op til kommende generalforsamling og lade dem hvile indtil da – der blev udtrykt tilfredshed med vedtægterne.

6. Der var enighed om at lade formandens skrivelse til de danske lufthavne afsende og afvente respons på brevet fra lufthavnene.

Herefter blev der serveret smørrebrød, øl, vand og kaffe

Efter pausen kom Jan Møller, som er Key Acount Manager hos Gouda Rejseforsikring forbi og gav os et kort, kontant og opfriskende kursus ud i alm. rejseforsikringer og jagtansvar, afbestillingsforsikringer og Jan gav os en kort introduktion til en ny udstyrsforsikring som Gouda netop har introduceret.

Der opstod diskussion og undren i forhold til, at der ikke er jagtansvarsdækning i de forsikringer vi tilbyder vore gæster. Konklusionen blev, at jagtansvarsdelen ligger hos den enkelte rejsende, som skal sørge for at tegne forsikringen selv i jagtlandet han gæster oversøisk. Er dette ikke muligt vil den rejsendes indboforsikring sandsynligvis dække (forhør kunden). Findes ingen dækning nogen steder vil Goudas Udvidede rejseansvarsforsikring kunne pålægges at dække. Denne forsikring kan tegnes til kr. 10,10 pr. rejsende og opgøres løbende.

Mødet blev afsluttet kl. 21.30

Med venlig hilsen
DANSKE JAGTREJSEARRANGØRER

Kasper T. Andersen
Formand